Geografijos edukacijos studijų centras

Center for Studies in Geography Education

Geografijos edukacijos studijų centro (GESC) tikslas – vykdyti geografijos edukacijos tyrimus, remiantis inter-, transdisciplinine prieiga humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų sričių bei kelių mokslo krypčių sandūroje, skleisti jų rezultatus, teikti konsultacijas, ekspertines paslaugas geografinio švietimo srityje.