Apie mus

Geografijos edukacijos studijų centrasGeografijos edukacijos studijų centras (GESC, toliau – Centras) buvo įkurtas 2020 sausio 20 d. Centras tęsia Lietuvos edukologijos universiteto Geografijos edukacinių tyrimų centro, įkurto 2012 m., pradėtus tyrimus geografijos edukacijos srityje. Pagrindinis Centro tikslas – plėtoti geografijos edukacijos studijas tiek Lietuvos, tiek pasaulio patirties paradigmoje. Užtikrinti tyrimų rezultatų sklaidą mokslinės ir viešosios komunikacijos erdvėje.

Centro tyrėjų grupę sudaro mokslininkai, magistrantai, mokytojai praktikai iš Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų bei tyrimo įstaigų, dirbantys edukologijos, geografijos ir tarpdisciplininėse mokslų kryptyse.

Tyrimo rezultatai skelbiami Lietuvos geografų draugijos mokslo žurnale Geografija ir edukacija: mokslo almanachas, kituose mokslo žurnaluose, pristatomi kasmetinėje konferencijoje Geografija: mokslas ir edukacija (Vilniaus universitetas, Geomokslų institutas).

Centro tikslai ir uždaviniai

Tikslai:

  • Vykdyti geografijos edukacijos tyrimus, remiantis inter-, transdisciplinine prieiga humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų sričių bei kelių mokslo krypčių sandūroje.
  • Skleisti geografijos edukacijos tyrimo rezultatus Lietuvoje ir užsienyje.
  • Teikti konsultacijas, ekspertines paslaugas geografinio švietimo srityje.

Uždaviniai:

  • Kaupti, sisteminti ir skleisti naujausią informaciją apie geografijos edukacijos tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje.
  • Vykdyti geografijos edukacijos teorijos, metodologijos, istorijos ir lyginamuosius tyrimus.
  • Dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose geografijos studijų, mokinių, studentų geografinio švietimo ir ugdymo tyrimuose, programose, projektuose, inicijuoti jų rengimą.
  • Rengti mokslu grįstas metodines rekomendacijas ir vykdyti jų sklaidą geografinio švietimo srityje.
  • Bendradarbiauti su kitomis aukštosiomis mokyklomis, tyrimo įstaigomis, atitinkamais jų padaliniais, ugdymo centrais, mokyklomis.
  • Teikti siūlymus geografijos studijų ir mokymo klausimais bei juose dalyvauti;
  • Skelbti mokslinius straipsnius Lietuvos ir užsienio leidiniuose bei daryti pranešimus mokslinėse konferencijose.